Jestliže máte zdravotní potíže s pohybovým aparátem, jistě je pro vás léčba kloubů častým tématem hovorů doma i u lékaře. Artrózu a její bolestivé projevy pomáhají tlumit léky proti bolesti, k podpoře obnovy chrupavky, onemocnění se řeší i operací.

Čím dříve je stanovena diagnóza a začne probíhat léčba, tím lépe. Léčba vlastními buňkami SVF neboli buňkami s vysokým obsahem mezenchymálních kmenových buněk má v této oblasti velmi dobré výsledky.

Jak funguje léčba kmenovými buňkami

Léčba buňkami s vysokým obsahem mezenchymálních kmenových buněk je naprosto unikátní. Tyto buňky se nachází v kostní dření, tukové tkání i na dalších různých místech našeho těla. Dokážou se proměnit na daný typ tkáně, do které jsou aplikovány. Dostanou-li se kupříkladu do chrupavky kloubu, změní se v chrupavku. Jejich funkce tedy spočívá v sebeobnovování, v obnovování a opravám tkáně, která je poškozena. Právě to je důvodem, proč jsou kmenové buňky velmi dobře využívány při léčbě artrózy a artritidy v ortopedii.

Co vás čeká, rozhodnete-li se pro léčbu kmenovými buňkami

Po aplikování buněk dochází k reakcím, jako je bolestivost, otok, ztuhlost kloubu, zvýšené teplotě. To trvá asi dva týdny, u starších pacientů až dva měsíce. Poté však dochází k několika variantám průběhu:

  • rychlému zlepšení až do konečného stavu v řádu 3-6 měsíců
  • pomalé, ale stále pokračující zlepšování až do možného konečného stavu
  • nejdříve bez zlepšení, projevy účinků nastanou až po 3-4 měsících od aplikace s dalším zlepšováním stavu kloubů
  • nejdříve zhoršení, po 3-6 měsících možné zhoršení až do původního stavu
  • nadále stav jako před aplikací, příp. zhoršení do výše 20%

Poslední dvě reakce jsou považovány za nevyhovující a bývají způsobeny vysokým stupněm kloubní degenerace, nedostatkem či nedostatečnou aktivitou kmenových buněk v koncentrátu. Proto se volí možnosti zlepšení, což je zvýšení počtu kmenových buněk a tím i konečné celkové aktivity kmenových buněk díky další aplikaci koncentrátu buněk SVF.

Další možností pomoci je dodání růstových faktorů, TGF faktoru pro stimulaci růstu chrupavky. Použitá bývá metoda Orthokine, která se velmi osvědčila.

Informujte se i vy na možnosti léčby tímto způsobem v centrech v Praze, Ostravě a nově i Bratislavě a vyřešte bolesti a další potíže vašich kloubů.