Regresní terapie Vás může zbavit psychických bloků nebo traumat, protože také pracuje s minulými životy, které nás můžou v tom současném ovlivňovat a narušovat ho. Může Vás zbavit veškerých potíží. Pracujte totiž s verzí, že každý problém má svoji příčinu. A pokud příčinu najdeme a odstraníme, trápení zmizí. Někdy může být problém v traumatu prožitém v minulosti nebo dokonce minulém životu, jindy je to například zdravotní stav. To, že máte zlomenou nohu však musíte řešit někde jinde, ale i k takovému řešení lze dospět.

Co všechno lze regresní terapií léčit?

Možnosti jsou téměř neomezené. Může se jednat o dlouhodobé bolesti hlavy, krku, břicha nebo například končetin. Léčí i fobie, poruchy spánku, závislosti, zlozvyky, ale i nevyhovující vztahy. Pokud trpíte na alergie, ekzémy, migrény nebo astma, jste neustále unavení, ve stresu a pociťujete úzkostné stavy, může Vám pomoci právě regresní terapie. Možností je opravdu mnoho. Léčí jak fyzické problémy, tak psychické. Pomůže také při smíření se s odchodem blízké osoby. Pomůže vyrovnávat se s traumaty a docílíte vyrovnaného a spokojeného pocitu. Části těla nebo vnitřní orgány, které byly v minulosti nějakým způsobem poraněné, jsou oslabené nebo nemocné. Pokud zpětně prožijete stav, který poškození způsobil, začnou se tyto poškozené části těla aktivovat a znovu uzdravovat. Běžným užíváním léků potlačujete příčinu bolesti, regresní terapie ji ale zcela vyléčí. Někdy se může stát, že nás začne bolet pravá ruka, levé ucho či hlava zcela bez příčiny, nejsme si vědomi, že bychom se do dané části těla uhodili, aby měla bolet. V tom případě pomůže regresní terapie, která najde hluboce zakořeněný problém v minulosti a odstraní ho. To platí zvlášť pro případy, kdy Vás daná část těla opakovaně a dlouhodobě bolí bez příčiny.

Jak regresní terapie probíhá?

Klient i terapeut sedí naproti sobě (popř. klient leží přikrytý a terapeut u něj sedí) a klient má zavřené oči. Jedině tak se bude moci plně soustředit a nechá svého terapeuta, aby jej mohl navést na správnou cestu k objevení problému. Nechá ho tedy procházet situace, ve kterých pociťuje daný problém a klient o tom hovoří. Tím si navodí asociace (neboli připodobnění), které ho navedou k dalším možným příčinám (například bolest hlavy způsobená úrazem v dětství). Poté příčinu bolesti či traumatu společně s terapeutem trpělivým přístupem odstraní, až bolest (trauma) zcela odezní. Pokud je příčin víc, je nutné je všechny najít a odstranit. Důležité je příčiny problému si vybavovat, ne na ně vzpomínat, to by mělo úplně jiný účinek. Vybavování potlačených traumatických vzpomínek je náhlé a spontánní. Do minulosti nás vedou podvědomé pocity a problémy, se kterými se nevíme rady. S terapeutem boku můžeme krok po kroku blok zcela odstranit. Při regresní terapii se nenacházíte v hypnóze, takže se nemusíte bát ztráty kontroly nad věcí. Jste plně při vědomí, jen si vybavujete pocity a situace, které by mohly mít co dočinění s Vaším současným problémem.

Kolik regresní terapie stojí?

Za jedno hodinové sezení zaplatíte od 550,-Kč do 800,-Kč, přičemž první sezení je zpravidla delší. Trvá asi tři hodiny, protože jste na začátku a není jednoduché si minulost vybavit a terapeutovi může trvat déle, než do Vašeho nitra pronikne. Další sezení už bude kratší a úspěšnější.