Je potápění nebezpečné? Záludná otázka, na kterou bohužel neexistujte jednoznačná odpověď. Vždy totiž záleží na tom, jak se sportovec pod vodou chová. Dodržování základních pravidel bezpečnosti rizika minimalizuje a posouvá potápění mezi relativně bezpečné aktivity. Ale stejně jako při lyžování respektive jakémkoliv jiném sportu se může přihodit cokoliv. Co konkrétně hrozí pod hladinou?

Zrádný tlak neboli barotrauma

Pravděpodobně nejčastější komplikací, se kterou se může sportovec potýkat i při potápění v malých hloubkách, je tzv. ušní barotrauma. Dochází k němu při sestupu i při vynořování – příčinou je nesprávná technika vyrovnání tlaku mezi středním uchem a okolním prostředím. K typickým příznakům patří bolest v uchu, zvonění, závratě a v horším případě i krvácení.

Při potápění v extrémních hloubkách se může barotrauma rozvinout i na vedlejší nosní dutiny. Zdaleka nejnebezpečnější je však plicní barotrauma, ke kterému dochází v důsledku nevědomého zadržování dechu. Je proto důležité, aby se potápěč důvěrně seznámil s technikou dýchání a nedopouštěl se základních chyb – jinak se vystavuje riziku roztržení plicní tkáně a pneumotoraxu.

Pozor na rychlé stoupání

Další fatální chybou, které se může nezkušený potápěč dopustit, je dekompresní (kesonová) nemoc. Zjednodušeně jde o stav, kdy se v důsledku příliš rychlého stoupání k hladině mění fyzikální vlastnosti dusíku. Z plynu se stává kapalina a hromadí se v tkáních a orgánech. Příliš vysoká koncentrace pak vede až ke ztrátě vědomí. Jedinou možnou prevencí je plynulý výstup s mnoha přestávkami. Léčba při dekompresním onemocnění je velmi drahá – terapie v hyperbarické komoře stojí desítky tisíc eur.

Je pro vás potápění vhodné?

Ačkoliv se z potápění stává masový sport, mnozí nadšenci by měli záměr nejdříve konzultovat s lékařem. Zejména pak lidé, kteří se potýkají s chronickými zdravotními potížemi, jako jsou cukrovka, kardiovaskulárními či plicní onemocnění, epileptické záchvaty apod. Naprostou samozřejmostí při potápění v zahraničí by mělo být uzavření kvalitního pojištění s odpovídajícím krytím.