Popáleniny, opařeniny

Každý z nás se nejednou popálil a víme, jak bolestivé poranění to je. Popáleniny jsou jedním z nejtěžích úrazů lidské traumatologie. Způsobují nejen bolest fyzickou, ale i psychickou. Nejen že díky nim vznikají poranění, které omezují hybnost a funkčnost postižených míst, ale zanechávají i jizvy, které způsobují nemocným velké psychické potíže.

Co dělat po popálení

Zjistíme rozsah popálení. Velikost popálené plochy orientačně určíme podle tzv. pravidla devíti. Je to rozdělení těla na 9% plochy. Jsou jimi hlava, horní část hrudínku, horní část zad, břicho, dolní část zad, levá ruka, pravá ruka, levé stehno, pravé stehno, levá noha od kolena dolů, pravá noha od kolena dolů. Každé popálení větší 9% plochy vyžaduje nemocniční léčbu. Popáleniny o průměru větším, než 3 cm vyžadují lékařské ošetření. Popálení 15% plochy těla dospělého a 10% plochy dítěte vede k rozvoji šoku.

Zjistíme hloubku popálení. Dělíme na tři stupně.

1. stupeň – kůže je červená, pálí.

2. stupeň – vznikají puchýře vyplněné plazmou. Toto popálení je nejbolestivější, protože došlo k poškození podkoží. Hojení probíhá několik týdnů.

3. stupeň – je nejhlubší, kůže je bílá, nebo spálená, dochází k úplnému zničení podkoží, není tak bolestivé, jako popálení druhého stupně, protože došlo ke zničení receptorů vnímání bolesti.

Jak pomoci popálenému

Nejdříve odstraníme zdroj způsobující popálení. Uhasíme oheň, svlečeme horké nebo mokré oblečení, pokud není přiškvařené. Nachází-li se na slucni, nebo v horkém prostředí, přeneseme do stínu, chládku. Taktéž můžeme odstranit prsteny, náramky, vodiče tepla.

Popáleného položíme, nebo posadíme. 1. a 2. stupeň popálení dostatečně dlouho chladíme nejlépe tekoucí vodou, dokud chlazení přináší úlevu, alespoň však 20 minut. U malých kojenců nechladíme, aby nenastal chladový šok. 3. stupeň nechladíme, hrozí infekce. Nastalo celkové zničení tkáně. Sterilně překryjeme popáleninu, 1. stupeň, obličej a krk nepřekrýváme.

Důležité rady

Nepropichujeme puchýře. Oblečení, které je přiškvařené, nebo dehet nalepený na těle nestrháváme, jen odstřihneme případné nepřilepené okraje. Nepoužívejte masti, zásypy, léky proti bolesti, zkomplikovaly nebo zkreslily by vyšetření lékařům. Sledujte možné příznaky šoku, u rozsáhlých popálenin můžeme provádět preventivní protišokové opatření – zajišťujeme tekutiny, teplo (aktivně nezahříváme, pouze podložíme, přikryjeme), ticho, transport a tišíme bolest (jen povoleným způsobem).