Alkohol trápí lidstvo už od nepaměti ať už po duševní, nebo po fyzické stránce. Ať z důvodů problémů, které mnoho lidí řeší utápěním se v alkoholu, a nebo jen proto, že jim chutná až to dojde do takové fáze, kdy bez alkoholu nemohou být a takovýto lidé dokážou být bez alkoholu velmi podráždění až agresivní, klepou se jim ruce a ztrácejí smysly.

Alkohol v nadměrném množství působí velmi deformativně na náš systém ať už krevní, nebo na různé orgány jako jsou játra, ledviny nebo srdce. Nehledě na to, že působí také velmi nepříznivě na nervový systém v těle. Jeho biologický podklad spočívá v tom, že narušuje a oslabuje lidský metabolismus.

Alkohol se rozděluje do různých typů:

Autor obrázku: :mrMark:

Typ alfa

Lidé v této skupině většině pijí alkohol o samotě, aby odstranili špatnou náladu, úzkost nebo depresi.

Typ beta

Tito lidé pijí alkohol převážně ve společnosti lidí, většinou to bývají lidé tělesně poškození.

Typ gama

Také označován jako anglosaský typ. Typické pro pití piva a destilátů s tím, že množství požívaného alkoholu roste.

Typ delta

Tento typ je klasický pro požívání vína. Je to trvalé udržování hladiny alkoholu v krvi bez výraznějších známek nebo projevů opilosti a sebe kontroly.

Léčba alkoholismu

Dřív se využívala metoda vyléčení z alkoholismu: Pacientovi byl podán alkohol a těsně potom mu byl dán apomorfin, který vyvolává silné zvracení. Mělo to docílit toho, aby si pacient uvědomil, že pokaždé když se napije alkoholu, tak mu způsobí silné zvracení. Tato metoda se dnes už nepoužívá.

Dnes se využívá snad i podobná metoda, jen se podává k alkoholu Disulfiram, který způsobuje pacientovi velké potíže, tedy nevolnost, kolísání krevního tlaku, pocit zvracení někdy až zvracení a v mnoha případech i kolaps.

Samozřejmě není vyloučena ani psychoterapie, aby si pacient uvědomil, že to, co dělá je špatné a není to dobré ani pro jeho fyzický ani duševní systém.