Lupénka je jedna z nejčastějších kožních onemocnění v Evropě. Není nijak pro člověka nebezpečná, ale může být velice nepříjemná. Její původ není do dnes známý, ale mnozí uvažují, že by to mohlo být oslabením imunitního systému.

Její příznaky se většinou začínají projevovat nejčastěji ve 15-25letech šupinami, puchýřky nebo zarudlými skvrnami.

Autor obrázku: Trevor

Lupénka může mít takzvaně akutní průběh což znamená, že příznaky léčbou odezní nebo se může projevovat chronicky, což znamená že je období, kdy je pokožka aktivní a lupénka se objevuje a období, kdy je pokožka v klidu a lupénka odezní.

Vyskytuje se většinou na mnoha místech kromě těch, která jsou vystavena určitému tlaku, jako jsou třeba lokty nebo kolena. Lupénku poznáte jak se říká na první pohled, protože je na kůži viditelná. Může se vyšetřit také odběrem povrchové kůže nebo seškrábnutím šupiny.

Léčba lupénky

Většinou se používají léčiva, jako jsou různé masti s obsahem kortikoidů, dehtu. Však nejúčinnější terapie je pomocí UVA/UVB paprsku a psoralenů. Může se aplikovat buď zevně, nebo přímo do organismu. Tato léčba se může kombinovat také s dehtovými mastmi nebo horským sluníčkem, což napodobuje prostředí u moře.

Nejlepší léčba pro určité typy lupénky je určitě pobytem u moře. Slunce velmi příznivě působí na lupénku, proto i u mnoha lidí můžeme pozorovat, že v létě lupénka pomalu ustupuje, ale v zimě je opět aktivní a rozšiřuje se.

Další velmi dobrá léčba u mnohých pacientů je léčba mrtvého moře.