Bolest ramene

0
3481
By: Afke Warmerdam
By: Afke Warmerdam

Rameno patří ke kloubům s největším rozsahem pohybu. Tím pádem má velmi snadno zranitelnou strukturu. Bolest ramene se proto může rozvinout z mnoha různých příčin. Je to docela nepříjemný příznak omezující fyzickou aktivitu. Nejčastější příčinou je ovšem přetěžování ramene například při namáhavé manuální práci či sportu.

Příčiny bolesti

Jedná se o bolest, za kterou nejčastěji může takzvaný syndrom přetěžovaného ramene. Ta vzniká postupným poškozováním a přetěžováním ramenního kloubu. Příčiny lze rozdělit do tří základních skupin. Bolest vznikající v důsledku poškození struktur ramenního kloubu, bolest tkání obklopující ramenní kloub a bolest do této lokality přenesená. Způsobovat jí může i zánět šlach či vykloubení ramene.

Co je to syndrom bolestivého ramene?

Rozvíjí se v důsledku poškození tkání obklopujících ramenní kloub, samotný kloub není postižen. Onemocnění je poměrně časté, postihuje asi 10 % populace, častěji starší. Obecnými rizikovými faktory jsou přetížení ramene, úrazy ramenního kloubu. V důsledku přetěžování dochází k rozvoji drobných trhlinek ve svalech, šlachách a kloubních strukturách. Rozvíjí se zánět, který vede k pocitu bolesti.

Vedle toho dochází i k rozvoji omezení pohyblivosti v ramenním kloubu, u některých lidí je přítomný také otok. Omezení pohyblivosti je nejprve aktivní, později i pasivní. Bolest má rozličný charakter, může být přítomna stále nebo se objevuje pouze při určitých pohybech.

Komu hrozí potíže s ramenem?

Hrozí všude tam, kde probíhá přetěžování ramene či dochází k prudkým pohybům či nárazům ramene, navíc často s rukami nad hlavou. Velice rizikové je používání pohybových rozsahů a zátěže do krajních mezí. Ohrožení jsou tedy například hráči baseballu, tenisté, vzpěrači a to jak profesionální, tak amatérští boxeři, volejbalisté, veslaři, atleti v hodu oštěpem či koulí. K tomu jsou v ohrožení všichni ti, co mají špatné držení těla či dlouho drží ramena ve špatné pozici, obzvláště nad hlavou. Na druhé straně jsou v ohrožení ti, co mají hyper mobilitu ramen, tedy chybí jim správná stabilita rotátorové manžety.

Jak se jí vyhnout?

Jako u všech onemocnění i tady je důležité vyhnout se rizikovým faktorům. Často se rameno zbytečně přetěžuje, nevhodně zatěžuje, je prováděn nevhodný pohyb, nedbá se na dostatečnou regeneraci. Chyby v tréninku či běžné denní činnosti jako je jízda autem či psaní na počítači. Omezte trvalé přetěžování paže nošením a zvedáním těžkých břemen. Zpevněte vaši páteř a vaše core a napravte vaše držení těla. Jedině tak se dá onemocnění předcházet.