Rakovina kůže je obecné označení pro zhoubná nádorová onemocnění, která postihují kožní tkáň. Právě rakovina kůže je velmi časté nádorové onemocnění a její výskyt se na celém světě neustále zvyšuje a to se stoupajícím věkem. Nejvíce jsou tímto onemocněním postiženi starší lidé nad 60 let, v současnosti ale bohužel přibývá i mladších lidí. Riziko je větší u osob se světlou pletí. Je to způsobeno hlubšími vrstvami kůže obsahují barvivo melanin, které samozřejmě chrání kůži před škodlivým vlivem UV paprsků slunečního záření. U lidí se světlou pletí je tohoto ochranného barviva mnohem méně v porovnání s člověkem tmavší pleti. Proto se u tmavších lidí vyskytuje rakovina kůže méně často.

Příčiny

Jak již bylo uvedeno výše, hlavním rizikovým faktorem pro vznik rakoviny kůže je sluneční záření neboli UV záření. Zdrojem UV záření jsou samozřejmě v první řadě také solária, která byla zařazena mezi vysoce rizikové faktory. Dalším vyvolavatelem rakoviny kůže může být opakované vystavení rentgenovému záření. Vlivem těchto škodlivin dochází k poškození genetické informace buněk kůže, které se začnou velmi rychle dělit. Jedná se zejména o obličej, uši, nos, dolní ret, temeno hlavy, hrudník, záda, ramena, lokty, hřbety rukou, nárty. Rozeznáváme nádory kůže melanomové, což jsou nádory vznikající z buněk produkujících barvivo melanin a nemelanomové, které vznikají z ostatních buněk pokožky.

Léčba

Léčba rakoviny kůže závisí na konkrétním typu nádoru a na rozsahu jeho postižení.  Jako první se volí chirurgické řešení s odesláním vzorku tkáně na histologii, která jistě potvrdí či vyloučí diagnózu. Klíčové pro nás pak je stadium onemocnění, zda jsou již založeny metastázy ve vzdálených orgánech nebo nikoliv. Od typu nádoru a stadia se pak odvíjí další léčba, tedy radioterapie, chemoterapie, či další nově vznikající léčebné metody.

Prevence

Kůže je velice důležitý orgán, který je vystavován mnoha škodlivým vlivům prostředí. Proto je určitě na místě pravidelná péče o kůži a sledování jakýchkoli změn. Základem prevence rakoviny kůže je ochrana před slunečním zářením. U všech se doporučuje používaní krémů s vysokým ochranným faktorem, zejména vyloučit návštěvy solárií. Dále je potřeba sledovat změny na kůži a pravidelně kontrolovat u kožního lékaře všechna mateřská znaménka. Jakmile si nejste jisti, je vždy lepší s jakýmkoliv podezřelým nálezem zajít ke kožnímu lékaři.

Ať už je to jakkoliv na své zdraví bychom měli dbát a určitě zbytečně nepokoušet štěstí, jen kvůli krásnému opálení.