Cukrovka

Řekne-li se pojem cukrovka, pak si pod ním představíme nadměrný výskyt cukrů v krvi. Velmi jednoduše řečeno, jedná se o poruchu metabolismu cukrů, odborněji sacharidů. O cukrovce můžeme říci, že se může objevit v jakémkoliv věku bez ohledu na pohlaví. Onemocnění může zjistit lékař pečlivým rozborem krve a to klidně při pouhé preventivní prohlídce. Cukrovku lékaři rozdělují na dva typy.

Cukrovka prvního typu vzniká nejčastěji v dětství nebo v mládí. Tento typ vzniká z důvodu toho, že tělo neprodukuje dostatečné množství inzulinu. Odborněji řečeno, vlastní imunitní systém ničí buňky slinivky břišní, které právě pro tělo nezbytný inzulin produkují.

Cukrovka druhého typu se vyskytuje především u dospělých a nejčastěji u obézních jedinců. Vzniká kvůli snížené citlivosti tkání vlastního těla k inzulinu. Nejčastěji se cukrovka 2. typu objevuje kolem 30. roku života. Bohužel se kvůli nevyvážené a nezdravé stravě může v dnešní době vyskytnout i u obézních dětí. Tento typ cukrovky je nejčastěji přenášen z generace na generaci. Můžeme se mu však vyvarovat. Budeme-li dodržovat zdraví životní styl, dbát na dostatek pohybu a jíst zdravě, pak tuto nepříjemnou nemoc potlačíme a nedáme jí důvod, aby se projevila.

Velmi zajímavým případem je projevení se cukrovky během těhotenství. Objevuje se u žen, které nikdy cukrovkou netrpěli, avšak hned po porodu odeznívá. Vědci v tom vidí souvislost takovou, že těhotenské hormony zvyšují nároky na funkci slinivky břišní. Nevyrovná-li se slinivka břišní s takovými nároky, pak dochází ke kolísání cukru v krvi. Narozené děti mývají často větší porodní váhu a jsou často ohroženi novorozeneckou žloutenkou či nízkou hladinou cukru v krvi.

Je proto důležité si uvědomit, že hormon inzulin je nezbytný pro náš život. Právě inzulin vychytává cukr z krve a zajišťuje jeho převod do orgánů a tkání celého těla. Logicky se pak dostaneme k výsledku takovému, že inzulin zajišťuje přísun hlavního energetického zdroje.