Stáří je velice nemilá věc, člověk prochází mnoha změnami a všechny jsou bohužel negativní. Avšak na všechny stáří čeká, proto bychom s ním měli bojovat.

Co je to inkontinence?

Inkontinence je nemoc, při které dochází k samovolnému úniku moči. Jde o nemoc, kterou trpí většina starších žen, avšak může postihnut i muže. Rozlišuje se několik typů této nemoci, podle toho, jak byla způsobena a v jakém stádium je.

Stresová inkontinence

Jde o nejčastější typ. A je založena na principu tlaku. To znamená, že pokud se nějakým způsobem tlak v těle zvýší, tak se zvýší i tlak, který tlačí na močový měchýř a ten se uvolní a pustí moč. Mnohdy za to může třeba těhotenství, porod či menopauza a podobně. Tento typ je vyléčitelný. A také se rozděluje do stupňů:

  1. stupeň – pomočování při kašli, při kýchnutí
  2. stupeň – pomočování se při pohybech, při práci, při chůzi
  3. stupeň – pomočování se vleže na lůžku

Urgentní inkontinence

Jedná se o typ, kdy dochází k nechtěné ztrátě moči, která se objevuje bez příčiny avšak vždy při náhle potřebě močení. Lékaři to také nazývají jako hyperaktivní inkontinenci, což někdy překládají jako nestabilní močový měchýř. K úniku moči dochází i ve spánku, anebo když pacient třeba jen slyší tekoucí vodu a podobně.

Tento typ inkontinence vzniká většinou s jinými nemocemi, které mohou poškodit nervový systém, jako je třeba Parkinsonova choroba, Alzheimerova nemoc, mozková mrtvice a podobně. Tento typ je už poměrně hůře léčitelný, ale v některých případech je lze do určité míry ovlivnit.

Existují i další typy, ale tyto jsou nejběžnější a ty následující bývají většinou kombinací s těmito.

Jak lze inkontinenci léčit?

Jednou z léčebných metod mohou být rehabilitace, kdy daná osoba cvičí, aby si zpevnila pánevní dno, což vede k zlepšení jeho funkce. Avšak k tomuto cvičení je třeba velká trpělivost, protože jde o dlouhodobý proces, který se ukáže třeba až po třech měsících.

Další metodou může být chirurgický zákrok TOT, TVT páska. Jde o speciální pásku, která se zavede pod močovou trubici, kde funguje jako podpora močová trubice a zatavuje tak únik moči stejně jako by šlo o pevné pánevní dno.

Lze s inkontinencí žít bez léčby?

Samozřejmě, že ano. Dokonce některým pacientům (kteří mají poměrně hodně narušený nervový systém) ani nic jiného nezbývá. V takových případech se využívají kompenzační pomůcky, jako jsou vložky, pleny, speciální kalhotky a podobně. Funguje to za základu toho, že zachycená moč se přemění na gel a uchytí se v daném výrobku. Gel odstraňuje zápach a zajišťuje, aby plena či jiná pomůcka zůstala suchá a prodyšná.