Poměrně mladá nemoc, která může postihnout kohokoliv. Někdo tuto nemoc velmi dobře zná, ale jsou takoví, co slyšeli pojem Parkinsonova choroba, avšak neznají její průběh ani to co přináší.

Co je to Parkinsonova choroba?

Jsou věci, které děláme naprosto automaticky, bez toho aniž bychom nad nimi museli přemýšlet, takové automatické pohyby děláme díky mozku, který vysílá povely. Většinou jde o spletence nervových vláken hluboko v mozku. Problém nastane, když se tyto propojení naruší, v takovém případě můžeme mluvit o Parkinsonově chorobě.

Jak může Parkinsonova nemoc vzniknout?

Není přesně dáno, že když budete dělat tohle nebo tamto, tak se u vás Parkinsonova choroba projeví, ale jsou zde faktory, které mohou k této nemoci přispět.

Genetická predispozice – tak jako u mnoha nemocí, tak i tato nemoc může být dědičná, takže když měl tuto nemoc někdo z vaší rodiny, tak je dost pravděpodobné, že ji budete trpět také.

Drogy – bylo zjištěno, že některé drogy mohou narušovat spojení nervových vláken.

Údery – další faktor, který může narušit nervová vlákna, jsou časté údery a pohmožděniny v oblasti hlavy. Takový případ je nejčastěji v oblasti boxu a jiných sportů.

Jak se Parkinsonova choroba projevuje?

Parkinsonova choroba má několik fází, v kterých se mohou symptomy lišit. Avšak prvním a jasným příznakem je silný třas celého tělo, podle tohoto příznaku byla tato nemoc překládána jako třaslavá obrna. Nemocný člověk bývá unavený, může mít potíže s koordinací a chůzi, také má úplně minimální mimiku v obličeji. Kromě toho může mít problém s artikulací, mluví pomalu a monotónně. Také se mohou vyskytnout poruchy při močení a křeče, zejména v oblasti končetin, které mohou i v klidu třást.

Jak lze Parkinsonovu chorobu léčit?

Parkinsonova choroba vyžaduje velmi zdlouhavou léčbu, avšak jde o nemoc, kterou nelze vyléčit úplně. Při této léčbě se mnohdy dost zkouší, protože každý organismus reaguje jinak, proto je důležité zkoušet léky, měnit je, dokud se nenajde správný lék, který zmírní nebo úplně odstraní některé příznaky. Léčba je postavena zejména na dvou principech:

Léky – která, jak už bylo zmíněno, je důležité pečlivě vybrat a třeba i několikrát pozměnit.

Rehabilitace – nemocný může chodit k specialistům, který ho bude rehabilitovat a tak může člověka dostat do psychického klidu, uvolnit tělo a i tímto způsobem lze zbavit se některých z příznaků.