Latinským názvem gastridita. Jedná se o zánětlivou reakci v žaludeční sliznici. Vzniká jako důsledek působení vnějších nebo vnitřních vlivů. Bývá způsobená bakterií nazvanou Helicobacter pylori, která je acidorezistentní a dokáže přežít i v kyselém prostředí žaludku (při pH kolem 1,5). S jistotou může být diagnostikována pouze pomocí bioptického vyšetření, kdy se v odebraném vzorku žaludeční sliznice prokáží zmnožené zánětlivé buňky.

Příčiny zánětu žaludku

Kromě autoimunitní gastritidy není u ostatních forem vyvolávající příčina zcela objasněna. Za příčinu gastritidy bývá často označována nevhodná strava včetně nápojů, průnik žluči zpět do žaludku, některé léky a také mechanické dráždění žaludku (například nevhodné sezení u profesionálních řidičů – dlouhodobě stlačený žaludek nebo v době těhotenství). Asi 1 % chronické gastritidy vyvolává i bakterie Helicobacter heilmanii (dřívější název Gastrospirillum hominis).

Akutní gastritida

Nejčastější příčinou akutní gastritidy jsou bakteriální a virové infekce. Druhou nejčastější příčinou jsou alimentární vlivy, tj. potravinami. Reakce na složení a množství potravy jsou velmi individuální. Záleží na celkovém stavu organismu (únava), je ovlivňována vlivy psychickými (emoce, nálada) i fyzickými (přítomnost dalšího onemocnění).

Problémy může způsobit také těžko stravitelná strava, k jejímuž zpracování je potřeba vyšší sekrece žaludečních šťáv a je náročná na resorpci. Stravitelnost je také v negativním slova smyslu ovlivňována úpravou nebo teplotou podané potravy, jejím množstvím či nedostatečným mechanickým zpracováním.

Negativní vliv na funkci žaludku má také alkohol a kouření nebo stres, který mimo jiné působí na obranyschopnost organismu. Tělo se proti těmto vlivům brání, spouští ochranné mechanismy a tak dochází k zánětu žaludku.

Projev onemocnění

Zánět žaludku se projevuje tlakem v epigastriu, nechutenstvím až odporem k jídlu, říháním, nevolností, zvracením, nadmutím břicha, plynatostí, průjmem. Může se objevit zvýšená teplota. Problémy trvají většinou krátce, několik hodin až dní.

Léčba

Součástí léčby zánětu žaludku je klid na lůžku, jejím základem je pak dieta. První 1 – 2 dny popíjet pouze po doušcích čaj, další den pojídat dietní suchary, popřípadě starší pečivo. Postupně můžete přidávat nemaštěnou bramborovou kaši bez mléka, rýži, těstoviny, dušené nebo vařené libové maso a ryby. Přechod k normální stravě má trvat zhruba týden. Při nadměrném zvracení či průjmu je nutná hospitalizace a doplnění tekutin ve formě infuzí. Proti bolestem jsou podávána analgetika a spasmolytika.