Kyčelní klouby patří k největším a také nejvíce namáhaným částem lidského těla. Zároveň jsou nesmírně důležité. Pakliže nejsou dostatečně funkční, omezují vás při chůzi, běhu a dalších pohybech. Co se dá dělat se špatnými kyčelními klouby? Řešení spočívá v lékařském zákroku, tedy takzvané totální endoprotéze.

Kdy se totální endoprotéza využívá?

Totální endoprotéza kyčle je poměrně zásadním zákrokem. Dochází při něm k implantování náhražky, která zajistí, že spoj mezi pánví a stehenní kostí bude opět plně funkční. Zdaleka nejčastěji se problém týká starších lidí, u nichž se aplikuje hlavně takzvaná cementovaná endoprotéza kyčelního kloubu.

S potížemi se ale mnohdy setkávají i mladší lidé, kupříkladu profesionální sportovci, u nichž logicky dochází ke značnému namáhání (nejen) kloubů, tím pádem i jejich rychlejšímu opotřebování. V neposlední řadě je pak totální endoprotéza kyčelního kloubu prováděná u lidí, kteří prodělali vážný zdravotní úraz v dotyčné oblasti. Bez operace by takoví lidé už možná nikdy nemohli chodit. Samotný zákrok je sice náročný, ale poměrně bezpečný. Výsledky jsou v moderní medicíně velmi působivé.

U totální endoprotézy kyčle se kromě cementování provádí také necementovaná varianta. Je vhodnější spíše pro mladší lidi, neboť tím, že se neaplikuje kostní cement, musí být samotné kosti dosti vitální, aby byla endoprotéza náležitě účinná a funkční. Někdy se lékaři uchylují ještě k jinému způsobu, jímž je hybridní endoprotéza, kdy je kostní cement použitý jen v jedné fázi operace.

Výrobce endoprotéz kyčelních kloubů v ČR

Důležitá je kvalita endoprotéz. V současnosti patří k předním výrobcům v České republice společnost Beznoska, s.r.o. Firma s dlouholetou tradicí spolu s lékaři ročně pomáhá stovkám lidí zlepšit jejich život tím, že jim umožní díky totální endoprotéze kyčelního kloubu získat zpět pohyblivost.