Fobie neboli strach

strachFobie je chorobný strach spojený s nějakým místem či činností. Řadí se mezi psychické poruchy. Většinou se objevují v dětství a jsou spojeny se špatným prožitkem. Nejvíce se projevuje v pubertě a u většiny lidí v dospělosti zmizí. Fobiemi trpí především ženy.

Fobie se projevuje psychickými příznaky a některými typickými fyziologickými znaky. Člověk, u kterého je vyvolána fobie, vnímá v daný moment strach a úzkost. Cítí se bít ohrožen, bojí se o svůj život a ztrácí sebekontrolu. Buší jim srdce, mají sucho v ústech, třesou se, točí se jim hlava, mají návaly zimy nebo horka a jsou malátní.

Přehled obvyklých i neobvyklých fobií

Fobie se dají léčit např. expoziční terapií. Nedoporučuje se však, aby se člověk léčil sám, protože si může fobii ještě více prohloubit.