Zvláštní typy šikany

šikana a agresivitaV minulém článku jsme si vyprávěli o tom co šikana je a jaké má formy. V dnešním článku si řekneme něco o různých typech šikany, kde se projevují a jaké mohou mít následky. S mnoha z nich jste se již jistě měli možnost sami setkat.

Sexuální agrese

Sexuální agrese neboli sexuální harašení je pojem, který zahrnuje všechny sexuální činy, které jsou spáchané na druhé osobě bez jejího souhlasu, nebo aniž by z její strany došlo k nějaké provokaci. Nejedná se jen o znásilnění, ale i o doteky a hlazení, které si druhá osoba nepřeje a jsou jí nepříjemné. Za sexuální agresi jsou považovány i činy ,při nichž nedošlo k žádnému fyzickému kontaktu s obětí jako slovní narážky či gesta se sexuálním podtextem, sexuální návrhy, nucení ke sledování pornografického materiálu atd.. K sexuálnímu činu může agresor oběť donutit fyzickým násilím, vydíráním a nebo také nenásilně, kdy využije jejich bezbrannosti a neinformovanosti především u dětí.Obětí se může stát kdokoli, avšak nejvíce jsou napadány ženy mezi 15-25 lety.

Bullying

Bullying je termín, který označuje šikování osob mezi sebou, a to hlavně výpraskem, nadávkami, posměchem, pomluvami, hrozbami, okrádáním, vyřazováním z kolektivu.

Mobbing

Tento termín označuje teror řízený kolegy na pracovišti, ke kterému dochází alespoň jednou za týden po dobu půl roku a útoky provádí jedna či více osob. Jeho cílem je dotyčného donutit, aby opustil pracoviště z vlastní vůle. Jedná se o uštěpačné kritické poznámky nebo vyhrůžky adresované oběti. Klasický mobbing v českých podmínkách má rysy specifické pro naší společnost. Šikanující nejsou připraveni dodržovat zákony, více si dovolují a situaci řeší rázně a bezohledně. Oběti nejsou připraveni hájit svá práva, vydrží méně a neumějí se bránit.

Bossing

Bossing je obdobou mobbingu, avšak šikanování se dopouští přímý nadřízený oběti. Ze strany šéfů jde často o zadávání nesmyslných úkolů či požadavků.

Kyberšikana

Kyberšikana je zvláštní a spíše novodobý druh šikany, který k útokům využívá elektronické prostředky (např. mobilní telefon, e-mail, internet, …). Stejně jako šikana klasická má za úkol někomu ublížit. Nejčastěji se projevuje posíláním urážlivých a zastrašujících e-mailů nebo sms.

Stalking

Stalking asi nejnovější druh šikany. Jedná se o pronásledování a bombardování sms. Typickou obětí se stávají osobnosti, které pronásledují fanoušci a paparazzi.

Domácí násilí

Domácí násilí zahrnuje psychické a fyzické týrání, sexuální zneužívání či zanedbávání mezi blízkými osobami. K násilí dochází v soukromí. Oběťmi tohoto násilí bývají většinou ženy a děti.

Znásilnění

Znásilnění je vynucení si sexuálního styku nebo jiné sexuální aktivity. Vynucení spočívá v užití násilí, pohrůžky násilím či dokonce jen zneužitím bezbrannosti oběti. Patří sem i orální a anální sex. Při znásilnění zažívají znasilňované oběti bolest,strach,bezmocnost,úzkost,strach ze smrti a ponížení. Nejčastějšími oběťmi jsou ženy od 15 do 24 let.