Bolest hlavy

Autor obrázku: DeeAshley

Určitě každý jsme si zažil bolest hlavy nebo migrénu, někdo více a někdo méně. Někoho bolí jen hlava kvůli propité noci a někoho pořád, protože trpí na migrény.

Nejen že takovéto bolesti velmi ovlivňují celý náš systém, často je migréna provázena nevolnostmi, závratěmi a také depresemi. Bolest hlavy se rozděluje na dvě části: na primární a sekundární.

Primární

Tato bolest je většinou zapříčiněna nějakým dalším onemocněním, ale v podstatě je vždy příčina odhalena.

Sekundární

Takovéto bolesti jsou většinou příznakem nějakého onemocnění nejen v okolí hlavy.

Dále se primární bolesti hlavy rozdělují do mnoha podskupin, ale řekneme si jen ty nejčastější.

Primární

Migréna

Toto je nejčastější primární bolest hlavy v Evropě ji trpí více než 18% žen a 5% mužů. Záchvat je doprovázen varovnými příznaky, jako je podrážděnost nebo přecitlivělost. Pokud dostanete migrénový záchvat bolesti se můžou měnit nejprve vás může bolet jedna strana hlavy a po nějakém čase druhá strana hlavy při velmi silném záchvatu bolí hlava už po celé své ploše. Délka takovéhoto záchvatu může trvat od několika hodin až tři dny.

Léčba takovéto migrény je většinou nějakými analgetiky. Při zvládání záchvatů pomáhá stlačení spánkových tepen to znamená třeba šátek okolo hlavy, studený obklad, pobyt v temnu a tichu a především spánek.

Bolesti hlavy z nadužívání léků

Může se velmi snadno stát, že budete migrénu léčit analgetiky ale v nepřiměřeném množství. Pokud množství analgetik bude vysoké i z toho vás může velmi nepříjemně bolet hlava. Ale bohužel bezpečnou hranici dávkování analgetik není přesné určit. Proto pokud nám lékař určí že bolesti neustávají nadměrným užitím analgetik je dobré léčbu přerušit.

Sekundární

Bolest hlavy poúrazová

Bolest po úrazu hlavy. Může se objevit vedle akutních bolestí i bolest chronická.

Bolest spojena s vysokým krevním tlakem

U této bolesti je většinou nejlepší léčbou snížení krevního tlaku a relaxace.

Bolest spojena s poruchami metabolismu

Většinou jsou to bolesti po dialýze nebo při onemocnění cukrovkou nebo také při nedostatku kyslíku.