diabetik

S diabetikem na cestách do zahraničí

diabetikPryč je doba, kdy se diabetici museli spokojit s cestováním po vlasti, a jediným způsobem k vycestování do zahraničí bylo jet autem. Doba, kdy cestovní kanceláře diabetiky při koupi zájezdů odrazovaly apod.

Dnes je vše jinak, diabetici žijí plnohodnotný život a stejně jako zcela zdraví lidé cestují za prací, za poznáním, odpočinout si k moři a využívají k cestám všechny dostupné dopravní prostředky.

Pár pravidel cestování diabetika/s diabetikem má. Pokud cestovatel nepodcení přípravu, není potřeba se obávat ani z delších cest.

Na co musí myslet diabetik na cestách

 1. Dobré pojištění
 2. Při volbě destinace se zamyslet nad stravovacími a hygienickými návyky dané země.
 3. Dostatečnou zásobu léků + rezervu (např. v letadle někdy ampule inzulínu praskají), v případě že jede více osob, je dobré rozdělit zásoby do více příručních zavazadel.
 4. Mít s sebou všechny potřebné přístroje: glukometr, jehličky, inzulínová pera/ inzulínová pumpa,…
 5. Mít s sebou a vždy u sebe „průkaz diabetika“ nebo kartičku obsahující: jméno, adresu, typ diabetu, způsob léčby, lékař-kontakt, kontakt na osobu blízkou (případně základy první pomoci) – ideálně mít tuto kartičku v jazyce dané země nebo anglicky.
 6. Mít po ruce cukr, tekutý cukr nebo sladký nápoj pro případ hypoglykemie (při sportu nebo tanci v teplých oblastech se stává velmi často) + mít glucagen.
 7. Zjistit si dostupnost lékařské péče v cílové destinaci + kontakty.
 8.  Je dobré mít připravený jednoduchý slovníček základních pojmů v jazyce místního obyvatelstva.
 9. Na ubytování uchovávat léky v chladnějším prostoru, chránit především inzulíny před přehřátím.
 10. Mít s sebou základní lékárničku. Každé zranění si ošetřit.

Diabetik v letadle

 1. Při odbavení nahlásit, že je osoba diabetik
 2. Počítat s dostatečnou časovou rezervou na odbavení a osobní kontrolu, pracovníci mohou mít dotazy k pomůckám, mohou chtít vidět potvrzení od lékaře apod.
 3. Léky nikdy nedávat do zavazadlového prostoru!
 4. Mít potvrzení od lékaře (ideálně v anglickém jazyce) o nemoci a všech potřebných lécích, které si bere diabetik do kabiny – bez daného potvrzení by nemusel být vpuštěn do letadla! Vzor viz níže. Pozn. Diabetici mají nárok mít s sebou jídlo i pití do kabiny, na základě potvrzení od lékaře (ideálně v anglickém jazyce).
 5. U některých leteckých společností lze nárokovat i diabetickou stravu pokud je nahlášen požadavek min. den před cestou.

Posledních pár pravidel platí nejen pro diabetiky: Chovat se rozumně a nepřeceňovat své síly, chránit se před sluníčkem a v případě potřeby navštívit lékařskou pomoc a nečekat až do návratu do vlasti.

Mnoho krásných cest a spokojené návraty bez komplikací!

 

VZOR, JAK MŮŽE POTVRZENÍ VYPADAT

Potvrzení o zdravotním stavu/ Medical certificate / Bescheinigung über Gesungheitszustand
Jméno a příjmení, adresa a telefon lékaře/Name and surname of the doctor, surgery, contact/ Arzt: Name, Vorname, Anschrift ):

Diabetology/ diabetologie-

Mudr. Fiktivní, FN XXX,….

Jméno, příjmení, datum narození/ Name, surname, date of birth/ Patient: Name, Vorname, Anschrift:

Jana Fiktivní, 00.0.1990,……

 • je mým pacientem, s diagnózou Diabetes mellitus, typ I.Pacient musí mít u sebe na palubě letadla níže uvedené diabetické pomůcky a léčiva, a to nikoli v zavazadlovém prostoru, protože nesmí být vystaveny nízkým teplotám. Rovněž je musí využívat během letu. Toto je plně v souladu s Bezpečnostními pravidly pro leteckou dopravu (Transportation Security Administration, www.tsa.gov) a nařízením Evropské komise č.1546/2006.

  • Glukometr ….
  • Inzulinové pero + náplň….
  • Inzulinové pero + náplň ….
  • Náhradní náplně, inzulin….

 • is my patient with diagnosis: Diabetes mellitus, type I.The patient must have on board of the plane (no in a baggage hold, it mustn’t been exposed to a low temperature) the diabetic equipment and medicines stated at the bottom. Also he must use them during the flight. This is fully in conformity with Security rules of air transport (Transportation Security Administration, www.tsa.gov) and command #1546/2006 of European Commission.
  • Glucometer …
  • Insulin applicator – …
  • Insulin applicator –…
  • Cartridges , insulin…
 • Ist mein Patient mit Diagnoze Diabetes Mellitus I.Der Patient muss standig bei sich im Flugzeug folgende Arznei- und Hilfsmittel haben und nicht im Gepäckraum des Flugzeuges, da sie nicht den tieferen Temperaturen ausgestellt werden dürfen und zugleich müssen sie während des Fluges vorhanden sein. Das alles entspricht den Sicherheitsregelungen für den Flugverkehr (Transportation Security Administration, www.tsa.gov) und der Verordnung der EU Kommission Nr. 1564/2006.

  • Glukometer mit Zubehör …
  • Insulin-Pen mit Insulin ….
  • Insulin-Pen mit Insulin ….
  • Ersatzinsulincartridge ….

Razítko, podpis lékaře,datu