Dieta – kde se vzala a jak nám pomáhá

By: the Italian voice

Slovo označující ve skutečnosti zvláštní režim stravování pro nemocné. Jedná se o řízený režim příjmů potravin a tekutin za účelem dosažení specifického cíle. V současnosti se tento režim kromě nemocných rozšířil i na občany, kteří bojují se svojí váhou a snaží se nějakým způsobem zhubnout. Dieta je jednou z cest, která jim v jejich snaze může pomoci.

Dieta a její historie

Jídlo je pro nás velmi důležité a zaujímá v našem životě velký prostor. S lehkým přivřením oka, tedy můžeme konstatovat, že se od dob antiky, význam slova moc nezměnil. Již Hippokratés bral tento styl života, jako zvláštní způsob výživy. Podle něj byl systém charakteristický tím, že lidé po delší dobu nebo trvale konzumovali potraviny, podléhající určitému výběru.

Klíčem tohoto výběru potravin, mohou být podmínky léčebného procesu, nebo dosažení pevně stanoveného cíle, kterým je většinou zhubnutí. Tento smysl se přenesl i do současnosti. Jde o určitý způsob, jak pomoci nemocným lidem. Nebo lidem, kteří usilují o zhubnutí.

Současnost

Díky velkému zájmu o tento životní styl, se od poloviny dvacátého století začínají objevovat vědecky založené výživové instituce. Výživové instituce se výhradně zabývají tím, jaké doporučení vydat k dietám. Snaží se vydávat taková doporučení, jejichž dodržování povede k vyvážené a zdravé stravě lidí. Tímto krokem chtějí odborníci pomoci lidem, zajistit si vyváženou stravu a i pomoci si zlepšit zdravotní stav.

Většina těchto doporučení je založená na konzumaci plnohodnotné stravy, která má být doplněná o pohyb. Dostatečný pohyb v kombinaci s plnohodnotnou stravou je prostředkem, pro udržování fyziologicky stabilního stavu organismu. Kromě zlepšení fyziologického stavu organizmu, má pohyb blahodárný vliv i na psychiku člověka. Pohybem se zároveň odbourá i stres, který působí na člověka a jeho zdraví.

Jak dojít k cíli

Na dosažení cíle tedy musíte jít s rozvahou a sestaveným plánem. Důležité je nehladovět. Systém spočívá ve změně stravovacích návyků. Zvolíte si prostě a jednoduše stravovací osobní styl trvalejšího charakteru. Cesta je pestrá, spojená s aktivním pohybem a životně vyvážená.