Ne každé ženě se podaří otěhotnět napoprvé. Některé se o miminko pokoušejí dlouhé roky. A mnohdy bohužel bezvýsledně. Některou z poruch plodnosti dokonce dle statistik trpí každý sedmý pár. Pak na řadu přicházejí metody asistované reprodukce neboli umělé oplodnění.

Při přirozeném oplodnění dochází ke spojení spermie a vajíčka po pohlavním styku. K fertilizaci však může dojít rovněž po umělém zavedení semene do děložního hrdla (fertilizace umělá), anebo dokonce v laboratorních podmínkách (fertilizace in vitro, IVF). Tomu však předchází série vyšetření s jedním cílem, a tím je stanovení příčin neplodnosti následované vhodnou léčbou.

Kroč číslo jedna – stanovení příčin neplodnosti

Faktory způsobující neplodnost mohou stát na straně ženy i muže. Na vině bývají nepravidelný menstruační cyklus, neprůchodné či přímo chybějící vejcovody, nedostatečná kvalita či počet mužových spermií nebo „ničení“ spermií protilátkami v cervikálním hlenu ženy. Stejně jako obyčejný stres a napětí. Obecně se dá říci, že zhruba třicet procent všech případů neplodnosti je způsobeno faktory postihujícími muže, dalších třicet procent faktory na straně ženy a na zbylých čtyřiceti procentech se podílejí oba partneři.

Nasazení vhodné léčby

Podaří-li se lékařům stanovit příčinu neplodnosti, je možné nasazení vhodné léčby. Ta může mít více podob od těch jednoduchých, jako jsou akupunktura, meditace či podpora ovulace (vyvolání ovulace s následným časováním pohlavního styku) až po ty složité v podobě různých metod umělého oplodnění.

Metody IUI a ICSI

Nejméně invazivní metodou, při níž dochází k zavedení semene přímo do děložního hrdla pomocí speciálního nástroje, je tzv. Intrauterinní inseminace (IUI). Jedná se o klasické umělé oplodnění s cílem usnadnit spermiím cestu k vajíčku v kombinaci se zvýšením počtu spermií ve vejcovodu. Na podobném principu, tedy na průniku spermie do vajíčka, je postavena i Intracytoplasmatická injekce spermie (ICSI).

Dva typy umělého oplodnění

Existují dva základní typy umělého oplodnění. První je způsob, při němž se užívá semene ženina trvalého sexuálního partnera. Užívá se obvykle u párů, které nemohou mít normální pohlavní styk, ať již z důvodů psychosexuálních, jako je impotence, nebo v důsledku poranění či různých deformit. Druhý způsob užívá k oplodnění sperma od anonymního dárce. Je vhodný pro páry, v nichž je muž zcela neplodný, má genetickou vadu nebo může být přenašečem určité geneticky přenosné choroby.

Fertilizace in vitro (IVF)

Další metodou je IVF neboli mimotělní oplodnění (fertilizace in vitro), při němž je z vaječníku ženy chirurgickým výkonem vyňato vajíčko, které je následně oplodněno mimo tělo ženy. In vitro doslova znamená v lahvičce a vyjadřuje skutečnost, že celý proces se odehrává v živné kultuře na Petriho misce. Tato forma asistované reprodukce se nejvíce přibližuje přirozenému oplodnění. Spermie, i přesto, že celý proces probíhá mimo tělo ženy, musí do vajíčka proniknout samy bez asistence lékařů.

Kultivace embryí a jejich monitoring

Při asistované reprodukci však nejde jen o „pouhé“ zavedení embrya do těla ženy či jeho spojení s vajíčkem v Petriho misce, nýbrž také o jeho pečlivý výběr. Ne každé embryo je k zavedení zkrátka vhodné. S diagnostikou embryí v tomto smyslu pomáhá speciální kultivace embryí ve speciálním inkubátoru, při níž dochází k prodloužení kultivační doby oplodněných vajíček. Specialisté pak samozřejmě mají šanci vybrat to nejlepší možné embryo, jež mají k dispozici. Embryo, které má šanci na uchycení a zdárný vývin.

PICSI a asistovaný hatching

Pečlivému výběru jsou však podrobovány i spermie. S jejich výběrem pomáhá zase mikromanipulační metoda PICSI. Šanci na otěhotnění zvyšuje i makromanipulační technika zvaná asistovaný hatching, v jejímž rámci je narušen glykoproteinový obal vajíčka, což zvyšuje šance uchycení embrya v děloze.

Darujte svá vajíčka!

Další úspěšnou léčbou neplodnosti je dárcovství oocytů, tedy zárodečných pohlavních buněk (gamet). Dárkyní vajíček se může stát zdravá žena od 18 do 34 let věku, která splňuje všechna kritéria pro dárkyni vajíček, stanovená na základě předchozího vyšetření.

Vytrvejte!

Jak vidíte, k vlastnímu miminku může vést hned několik cest. Méně i více trnitých. V každém případě se pokuste vytrvat. A v případě počátečních nezdarů neklesat na mysli. Ten uzlíček štěstí, který určitě brzy budete držet v náručí, rozhodně stojí za to.

Na cestě za miminkem vám rádi pomohou také na našich sesterských klinikách v Praze https://www.ferticareprague.eu/cz/ a ve Znojmě https://www.ferticareznojmo.cz/.

Zdroj: https://www.ivf-kv.cz/