Asi všichni tak nějak tušíme, že planetu máme pouze jednu, a proto bychom se o ni měli náležitě starat. To krom jiného také znamená omezit produkci CO2 na minimum.

Mnoho lidí se domnívá, že toto je hlavně záležitost velkých podniků, nikoliv jednotlivců. V tomto ohledu se ovšem mýlí. Každý můžeme přispět svou trochou do mlýna.

Ekologická doprava

Tím asi nejzásadnějším způsobem, jak může jednotlivec pomoci k lepšímu klimatu, je začít se přepravovat ekologickým způsobem. Ideální je tedy všude chodit pěšky, případně využít kolo či koloběžku. Na delší vzdálenosti je vhodné nasednout na elektrokolo, se kterým je možné dostat se opravdu daleko s poměrně malým přispěním vlastních sil.

Kdo nemá doma kolo, případně do něj nechce v dohledné době investovat, může se přepravovat pouze prostředky hromadné dopravy. Nejedná se sice o ten nejšetrnější způsob na světě, nicméně je to mnohem lepší řešení, než kdyby každý jezdil autem.

Z logiky věci se do autobusu totiž vleze více lidí. Tímto je možné pozitivním způsobem ovlivnit nejen klimatické změny v ČR, ale i důsledky změny klimatu po celé Evropě, potažmo planetě.

Efektivní domácnost

Tvorbu emisí CO2 lze rovněž snížit i recyklací odpadu, potažmo nižším využíváním energetických zdrojů typu plyn a elektřina.

Není kvůli tomu potřeba mrznout, případně přestat vařit. V zimě je totiž reálné se trochu více obléci, při vaření pak používat úsporné tlakové hrnce. Díky nim je možné uvařit mnohem rychleji víceméně cokoliv. Nejenže se takto šetří čas, ale i energetické výdaje, a tím automaticky také peníze.

Soutěž

O osud naší planety je potřeba starat se mnohem více. A vědí to i ve společnosti E.ON, která každoročně pořádá soutěž E.ON Energy Globe, ve které se vybírají ty nejlepší nápady ohledně ekologie. Vyhlášení výsledků v ČR proběhne v říjnu na obrazovkách Česká televize.