Pohyb

ženaPohyb je jednou s nejzákladnějších potřeb našeho organismu. Pohyb patří k našemu každodennímu životu a napomáhá nám nejen k lepší fyzické, ale i psychické kondici. Ať už máme pohyb pravidelný nebo nepravidelný, neodmyslitelně patří k našemu životu.

Pohyb můžeme chápat v mnoha smyslech. Pohyb můžeme definovat v různých odborných oborech, jako jsou přírodní vědy, mnohem důležitější je pro nás ale pohyb jako takový. Také smysl pohybu každý může chápat jinak. Pro někoho je pohyb každodenní chození do obchodu s potravinami, pro druhého je toto slovo každodenní hodinová dřina v posilovně (zkusit můžete také posilování doma).

A který pohyb je pro nás vůbec nejlepší? Na každého různé druhy pohybu působí jiným způsobem. Například cvičení je druh pohybu, který zahrnuje velkou škálu různých sportu. Nejznámější a nejoblíbenější je aerobní cvičení. Už z názvu vyplývá, že se jedná o práci svalů. Ve svalech probíhají metabolické procesy, které ke svému fungování potřebují kyslík. Proto je velice důležité při tomto druhu pohybu pravidelně dýchat. Mezi aerobní sporty se řadí například aerobic, jogging, ale také například cyklistika nebo plavání. Všechny tyto sporty, vlastně pohyb obecně, napomáhá k lepší kondici.

Skvělým pohybem pro ty, kteří nemají příliš rádi malé posilovny a tělocvičny, jsou procházky přírodou. Několikakilometrová procházka alespoň ob den napomáhá našemu tělu více, než si dokážeme představit. Pohyb jako takový totiž značně podporuje funkci metabolických dějů a napomáhá k jejich lepšímu průběhu. Navíc procházky v krásné podzimní krajině mohou být velkým zpříjemněním studených dnů.

Za pohyb můžeme také označovat obor, který se nazývá fitness. Tímto termínem jsou označeny sportovní aktivity a s těmi spojený životní styl, který je téměř nezbytný. Fitness ale prospívá našemu tělu mnohem více, než v růstu svalové hmoty. Cvičení fitness totiž vede také ke zlepšení držení těla, celkovou zdatnost nebo kondici. Fitness ve většině případů zahrnuje cvičení s různými druhy činek. Ale nejen činky jsou prostředkem tohoto druhu sportu. Mohou jimi být například také různé speciální stroje, trenažéry a podobně. V případě, že se rozhodnete pro fitness, je důležité dodržovat stravu, která výrazně napomůže ke skvělému výsledku.