Vysoký krevní tlak

Vysoký krevní tlak odborně nazývaný jako hypertenze se běžné řadí mezi civilizační choroby. Z toho plyne, že na odchylku od běžného tlaku krve má vliv především životní styl, návyky a prostředí. O vysokém tlaku se mluví tehdy, když překročí limit 140/90 torr. Pro představu, běžný krevní tlak se pohybuje kolem 120/80 torr. Vysoký krevní tlak není žádné zahrávání si s ohněm. Jedná se o vážnou nemoc, kterou je nutno léčit. Vysoký tlak vzniká z různých příčin a obecně se dělí na primární a sekundární.

Primární hypertenze vzniká na základě nějaké příčiny nebo souhrou několika příčin. Léčí se vhodnými léky a pacientův krevní tlak je pravidelně kontrolován. Jednou z příčin primární hypertenze je dědičnost. U rodin, ve kterých již někdo na vysoký krevní tlak trpěl, je vysoké riziko, že potomci onemocní hypertenzí také. Příčinou hypertenze je především kouření a návykové látky. Postižený by se měl proto vyvarovat kouření, alkoholu, kávě, drogám, ale i některým lékům. Dbát by se také mělo na vhodnou skladbu jídelníčku. Nevhodné jsou produkty s vysokým obsahem tuku nebo příliš slané. S tím souvisí i obezita. Tloušťka zatěžuje organismus, a proto je zdravější udržovat si váhu v normálu. Člověk s vysokým krevním tlakem by se měl naučit také řešit konflikty klidným způsobem a vyhýbat se stresovým situacím. Velmi důležitý je také pohyb a tělesná aktivita. Zařadit by měl člověk do svého života cvičení, plavání nebo nějaký lehký sport.

Primární hypertenze je způsobena nějakou jinou chorobou v organismu. Je tedy spíš doprovodným symptomem. Existuje několik nemocí, které zvyšují krevní tlak. Mezi ně se řadí cukrovka, choroby srdce, nemoci ledvin, onemocnění endokrinních žláz, zejména štítné žlázy, arterioskleróza nebo deprese.

Z toho všeho vyplývá, že prevence vzniku hypertenze je do jisté míry možná. Vytvořte si správné a zdravé životní návyky. Vyhýbejte se škodlivinám a věnujte se sportu či pohybu. K tomu patří i odpovídající odpočinek. Řešte problémy v klidu a vyhýbejte se stresů. Své dosavadní nemoci nepřecházejte a včas je léčte.