Typy manipulace s lidmi

manipulátorJe  jich celá řada, ale já vás  seznámím s 8 styly, které mě osobně přijdou velice zajímavé. Možná se v tom každý z nás, aspoň malinko najde nebo v nich objeví svoje známé.

Diktátor

je to většinou autoritativní osoba, šéf, tatínek, jehož „řekl jsem“ má velikou váhu. Obvykle se odvolává na různé autority, odkazy předků atd. Díky dobře voleným citacím prosazuje vždy svou.

Chudáček

Rád by se naučil to nebo ono, ale nedostává se mu sil. Rád zdůrazňuje svoje handicapy, prezentuje se jako člověk, jehož pocity méněcennosti nejsou zdaleka neoprávněné.

Počtář

Rychle, snadno a úspěšně si dokáže spočítat, co je pro něj v dané chvíli (situaci) nejvýhodnější řešení. Jednou volí taktiku cukru, jindy taktiku biče nebo zase na všechno raději zapomene.

Břečťan

Je podobný chudáčkovi. Manipuluje  lidmi svojí předstíranou závislostí na nich. Jde mu především o to,aby se o něj ostatní silnější jedinci starali.

Drsňák

Své okolí prostě „ukřičí“. Manipuluje hrubostí s nehoráznou jistotou že je to on sám kdo má patent na rozum. Lidé mu ustupují hlavně proto, že jim je nepříjemné přihlížet jeho řádění.

Poslední spravedlivý

To je člověk, jehož základní formou manipulace je neustálá  kontrola, kritika. Ve svém okolí (zvlášť u lidí více úzkostlivých) vyvolává pocity viny, dojem, že jsou špatní, málo charakterní.

Táta,máma

Ty, které si tito lidé vyvolí, chrání před jakýmikoli vlivy běžného života. Starají se o ně, ale v návalu řady povinnou se jich často opomenou zeptat, zda vůbec to či o no chtějí. Prostě nejlépe sami věcí, co je pro danou  osobu nejlepší.

Mafián

Jeho manipulativní východiska s jistou nadsázkou připomínají pověst o Faustovi a ďáblu. Jeho ideologie (ideologie=propracovaná soustava názorů,postojů atd..) vychází z postoje: „Jsem tvá ochrana, pomocník, udělám pro tebe sice cokoliv, ale musíš mi sloužit.“