Stres – Příčiny a jak ho zvládat

Stres je reakce organismu na nějaký podnět, který přináší zátěž. Při stresu se vytváří obranné mechanizmy, umožňující přežití organismu, který je vystaven nebezpečí. Stres je vlastně přípravou na boj nebo útěk. Je to obranná reakce na nepříznivé životní podmínky. Psychické reakce zahrnují depresi a úzkost. Stresové hormony ovlivňují činnost některých orgánů v těle. Se stresem je spojena únava a únavový syndrom.

Stres dělíme na dva druhy – distres a eustres. Distres je dlouhodobá psychická zátěž, která je spojena s negativními emocemi, jako je zklamání a strach. Eustres je krátkodobá psychická zátěž, která je spojena s pozitivními emocemi, jako je nadšení, vzrušení a očekávání.

Příznaky stresu

 • nespavost
 • únava
 • nesoustředěnost
 • pesimismus

Stresory neboli stresové faktory

 • prostředí: nadměrný hluk, prudké světlo, nízká nebo vysoká teplota
 • události: narození dítěte, úmrtí, únos, válka, sňatek, znásilnění, rozvod, stěhování, nové zaměstnání, chronické onemocnění, ztráta zaměstnání, atd.
 • finance: nedostatek peněz, dluhy
 • práce a škola: zkoušky, termíny úkolů, strach o místo
 • frustrace = krátkodobé neuspokojení potřeb
 • deprivace = dlouhodobé neuspokojení potřeb
 • osobní vztahy: konflikt, nevěra, týrání, zklamání
 • špatný životní styl: kouření, pití alkoholu, užívání drog, přejídání, nedostatek spánku

Všechny životní události velmi ovlivňují míru stresu, za každou událost je určitý počet bodů, body se sčítají. Hranice zátěže, kterou je člověk schopen unést je 250 bodů za rok.

Události a body

 • Úmrtí partnera 100 bodů
 • Úmrtí blízkého člena rodiny 63 bodů
 • Úraz nebo vážné onemocnění 53 bodů
 • Ztráta zaměstnání 47 bodů
 • Odchod do důchodu 45 bodů
 • Změna zdravotního stavu někoho z rodiny 44 bodů
 • Sexuální potíže 39 bodů
 • Změna finanční situace 38 bodů
 • Úmrtí blízkého přítele 37 bodů
 • Vážné neshody s partnerem 35 bodů
 • Konflikty v rodině 29 bodů
 • Odchod partnera do důchodu 26 bodů
 • Změna životních podmínek 25 bodů
 • Změna zvyklostí 24 bodů
 • Stěhování 20 bodů
 • Změna zájmů 19 bodů
 • Změna sociálních aktivit 18 bodů
 • Změna režimu a nedostatek spánku 16 bodů
 • Změny stavů v širší rodině 15 bodů
 • Vánoce 12 bodů

Zvládání stresu

 • odstranění příčin
 • pohyb
 • relaxace, meditace
 • zdravý životní styl
 • asertivní chování
 • dostatek spánku
 • zvýšení příjmu vitamínů
 • fenykl
 • procházky na čistém vzduchu
 • jóga
 • akupunktura
 • zelený čaj